Пътеката на здравето

56_2Отделен свят за хората без зрение не съществува. Те живеят в нашият свят и имат същите желания и потребности.
Подаваме ръка за да изпитат физическите си и духовни сили, за да се заредят с енергия от природата.
Намира се в м. Абланово на Природен Парк „Сините Камъни“. Лесно достъпна – на 6 км. от гр. Сливен. Може да се отиде с автомобил по асфалтовият път Сливен – Селището – Разсадник „Абланово“, където има чешма и паркинг.
Тук при завоя, на запад от изградения кът за отдих започва тя – „Пътеката на здравето“, предназначена за хората със зрителни увреждания и съпътствуващи заболявания – диабет, високо кръвно налягане, сърдечно-съдови, двигателни и други страдания.
В началото й има табло с брайлерово писмо. Информация за дължината на екопътеката – Равнинна част 485 м. и наклонена – 180 м, за надморска височина – 400м, за широчина на пътеката – 2 м и височина на контрастно оцветения насочващ бордюр – 15 см, за разположение на спортните съоръжения, на местата за почивка, на таблата с дървесните видове и тези за трениране на зрението е изключителен ориентир за посетителите.
По време на излета има възможност за извършване на общоразвиващи упражнения, упражнения на висилка, греда, успоредка, и на лежаща стълба. Таблата с указания с указания на вида на упражненията, продължителността и дозировката им според групите инвалидност „А“, „Б“ помагат за възстановяване на двигателните и общофизическите сили. Широката гама от физически натоварвания, достъпни за всички и съобразени възрастово и здравословно състояние се съчетават с въздействието на чистия въздух у природата.
Освен възможността за пълна самостоятелност по време на спортните занимания и трениране на зрението, за желаещите да обогатят знанията си за околната среда, Дирекцията на Природен парк „Сините Камъни“ осигурява специалист.
От него може да се научи за видовото разнообразие – растително и животинско, за историческите събития, станали в тази местност, за разкриването на един от първите разсадници в България „Абланово“ през 1888 година, за първите залесявания на територията на парка, за миналото, настоящето и бъдещето на защитената територия.
В района на „Пътека на здравето“ има възможност:
да се чуят птичи песни;
да се усети от незрящите или да им се опише многообразието от пеперуди и треви;
да им се разкаже за кръжащите орли, мишелови, лешояди;
да се почувства мириса на мамонтовото дърво, уханието на белия бор и н цвета на липата;
да се познае дървесния вид по стъблото и листата;
да се отдъхне под пъстрите сенки на надвисналите клони или под специално изградените беседки, маси и пейки край огнищата;
Половин или един ден сред този прекрасен кът на природният парк може да доведе до възстановяване на жизнените сили, отърсване от психичното натоварване, до повишаване знанията за природата, до наслада от свежия въздух и студената планинска вода.

 416 Видяно,  1 Видяно днес