Маршрут „Бабско пръскало“

Маршрутът е пешеходен, кръгов, разположен между 1193 и 1 519 м н. в., с продължителност на прехода около 4 – 4,5 часа. Предлага информация с крайпътни табели по темите линия на хоризонта, резерват “Джендема”, птици и бозайници в парка, релеф, гори и водопад Бабско пръскало. До началото – в района на контролно-информационния пункт на парковата дирекция, на 11 км от с. Тъжа в посока към едноименната хижа, може да се стигне с автомобил. Оттук се открива панорама към резерват Джендема и Тъжанско ждрело. Път с трошено-каменна настилка отвежда през букова гора до местността Бабски рът. Изградената тук погледна площадка предлага гледка към резерват Джендема, Юрушка грамада и каскадите от водопади по река Дълбока. От Бабски рът маршрутът се отделя от пътя, продължава в дясно през букова гора и горска полянка с кът за почивка, навлиза във високопланинската безлесна зона, пресича заоблено било и се спуска към Скока на Бабското пръскало. По дървен мост прехвърля Бабска река и се изкачва нагоре през поляни, осеяни със скали, за да достигне до най-високата точка на трасето. Оттам се спуска в обратна посока до кът за почивка с панорама към Бабското пръскало, връх Ботев, резерват Джендема и гледка в дълбочина на юг. Трасето продължава през алпийска поляна и започва да се спуска надолу – в началото е по-стръмно, след това пътеката става по-равнинна и се разширява. Разделя се на две и дава възможност за избор – да се слезе към контролно-информационния пункт или да се продължи по края на гората към х. Русалка. Маршрутът не се препоръчва през зимния сезон

 364 Видяно,  1 Видяно днес