Добавяне

Условия за добавяне на статия в портала

  • Статията трябва да отговаря на тематиката на сайта
  • Статията трябва да е уникална
  • Статията трябва да съдържа минимум 350 думи
  • Статията трябва да е написана грамотно
  • Статията може да съдържа до един линк в описаниято

Моля, добавяйте валиден e-mail за можем при нужда да се свържем във връзка с подаденият за одобрение материал.

Добавяне на статия


Благодарим! Статията ще бъде прегледана в най-кратък срок!

Добавянето е неуспешно!

Запазваме си правото да не одобрим дадена статия. При поискване от автора, ще бъде изпратено обяснение за причините за което.